Risimović, R. (2012). PRETNJA UBISTVOM ILI NANOŠENJEM TEŠKE TELESNE POVREDE U ENGLESKOM PRAVU. Strani Pravni život, 56(1), 169-181. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/406