Ilić, G. (2012). ’’МАЛА’’ МЕЂУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОЋ У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА СА СТАНОВИШТА ПРАКСЕ И УПОРЕДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА. Strani Pravni život, 56(1), 106-114. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/403