PETROVIĆ, D. (2012). NACIONALNA ZAKONODAVSTVA U SVETLU HARMONIZACIJE SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA ZA ELIMINISANJE TRGOVINE LJUDIMA. Strani Pravni život, 56(1), 64-86. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/401