Đurić, V. (2012). СЛОБОДА ВЕРОИСПОВЕСТИ И ПРАВНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЕВРОПСКИМ ЗЕМЉАМА. Strani Pravni život, 56(1), 24-52. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/399