Ječmenić, M. (2012). ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ЗБОГ УСКРАЋИВАЊА НЕОПХОДНЕ ПОМОЋИ. Strani Pravni život, 56(2), 352-367. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/393