Jevtić, M. (2012). ИСЛАМСКО СХВАТАЊЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА У ДЕЛУ ИВЕ АНДРИЋА. Strani Pravni život, 56(2), 252-269. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/387