Milošević, M. (2012). КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА У АНГЛО – АМЕРИЧКОМ ПРАВУ. Strani Pravni život, 56(2), 230-251. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/386