Petrović, Z., Počuča, M., & Tepavac, R. (2012). UGOVOR O OSIGURANJU ŽIVOTA U PRAVU CRNE GORE. Strani Pravni život, 56(2), 150-175. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/382