Kolarić, D. (2012). СУЗБИЈАЊЕ ТЕРОРИЗМА И КРИВИЧНИ ЗАКОНИК НЕМАЧКЕ. Strani Pravni život, 56(2), 56-70. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/377