Fatić, A. (2012). ОГРАНИЧЕЊА ПРАВНОГ РЕГУЛИСАЊА ЕКСТРЕМИЗАЦИЈЕ ДЕСНИЦЕ У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ. Strani Pravni život, 56(2), 47-55. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/376