Perić, T. (2012). ПАУНДОВА КРИТИКА МЕХАНИЧКЕ ЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ. Strani Pravni život, 56(2), 33-46. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/375