Petrović, M. (2012). ARAPSKA POVELJA O LJUDSKIM PRAVIMA – KRITIČKI OSVRT. Strani Pravni život, 56(2), 20-32. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/374