Živković, V. (2012). PROMENJENE OKOLNOSTI (HARDSHIP) U FRANCUSKOM, ENGLESKOM I NEMAČKOM PRAVU. Strani Pravni život, 56(3), 240-260. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/355