Rakić, I. (2012). RELEVANTNO TRŽIŠTE I TEST PRETPOSTAVLJENOG MONOPOLISTE U AMERIČKIM SMERNICAMA O HORIZONTALNIM KONCENTRACIJAMA. Strani Pravni život, 56(3), 95-104. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/347