Matijević, M. (2012). О НЕКИМ АСПЕКТИМА СИСТЕМА ОПОРЕЗИВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ И ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА. Strani Pravni život, 56(3), 19-40. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/343