Vranješ, N. (2013). Приказ књиге: СИСТЕМ БЕЗБЈЕДНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – ПРАВНИ АСПЕКТИ И АКТУЕЛНО СТАЊЕ. Strani Pravni život, 57(1), 384-387. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/340