Stajić, D. (2013). Приказ књиге: ИДЕНТИТЕТ ЕВРОПЕ – БУДУЋНОСТ МУСЛИМАНА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ. Strani Pravni život, 57(1), 380-383. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/339