Zdravković, U. (2013). Приказ књиге:МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО, ОПШТИ ДЕО. Strani Pravni život, 57(1), 370-373. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/338