Magerudis-Petkovski, D., Savović, A., & Danilović, A. (2013). NORMATIVNO PRAVNI OKVIR UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI. Strani Pravni život, 57(1), 353-369. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/335