Uljanov, S. (2013). MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA PROBLEM TRGOVINE LJUDSKIM ORGANIMA. Strani Pravni život, 57(1), 272-289. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/328