Joksić, I. (2013). ЗАКОНСКА РЕГУЛИСАНОСТ ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ХРВАТСКОЈ. Strani Pravni život, 57(1), 255-270. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/327