Lopičić-Jančić, J. (2013). PREGLED UPOREDNOG PRAVA NEKIH DRŽAVA U POGLEDU KRIVIČNOPRAVNE ZAŠTITE RANJENIKA I BOLESNIKA. Strani Pravni život, 57(1), 233-253. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/326