Milić, V. (2013). ПРОБЛЕМАТИКА САОБРАЗНОСТИ КОД ДОКУМЕНТАРНОГ АКРЕДИТИВА ИЗ ВИЗУРА ПРАВНИХ ДОКТРИНА. Strani Pravni život, 57(1), 216-232. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/325