Vukoslavčević, B. (2013). PRETHODNO PITANJE U MEĐUNARODNOM PORODIČNOM PRAVU. Strani Pravni život, 57(1), 184-197. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/323