Svirčević, M. (2013). КОНСТИТУИСАЊЕ ПРВИХ ОРГАНА ВЛАСТИ У ЗЕМЉАМА КОЈЕ СУ ПОСЛЕ БАЛКАНСКИХ РАТОВА ПРИПАЛЕ СРБИЈИ 1912–1913. ГОДИНЕ. Strani Pravni život, 57(1), 164-183. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/322