Đurić, V. (2013). ДЕЈСТВО ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА О НЕУСТАВНОСТИ ЗАКОНА НА ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТЕ УПРАВЕ У СР НЕМАЧКOJ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Strani Pravni život, 57(1), 115-133. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/319