Ilić-Popov, G. (2013). ПОРЕСКИ САВЕТНИЦИ И ЊИХОВА ДЕЛАТНОСТ У ПОРЕСКОМ ПРАВУЗЕМАЉА БИВШЕ СФРЈ. Strani Pravni život, 57(1), 26-43. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/315