Spasić, I. (2014). KORIŠĆENJE I ZAŠTITA POJEDINIH INSTITUTA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE KOD FRANŠIZING UGOVORA. Strani Pravni život, 58(1), 107-121. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/263