Višekruna, A. (2018). САНКЦИЈЕ ЗА НЕОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕЗНЕ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ. Strani Pravni život, 58(2), 141-153. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/247