Milutinović, V. (2014). ЗНАЧЕЊЕ И ЗНАЧАЈ КРИТЕРИЈУМА УТИЦАЈА НА ТРГОВИНУ ИЗМЕЂУ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕУ И ДРЖАВА ЧЛАНИЦА. Strani Pravni život, 58(3), 395-408. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/235