Kozar, V., & Bilbija, V. (2014). ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI I ZEMLJAMA U REGIONU. Strani Pravni život, 58(3), 377-394. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/234