Todorović, I. (2014). КЛАСЕ У ПЛАНУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ. Strani Pravni život, 58(3), 359-376. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/233