Stanić, M. (2014). ОДЛУЧИВАЊЕ О УСТАВНИМ ИЗМЕНАМА НА ПРИМЕРУ НЕКИХ САВРЕМЕНИХ ФЕДЕРАЛНИХ ДРЖАВА. Strani Pravni život, 58(3), 345-358. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/232