Kaučič, I. (2014). IZBOR SUDIJA USTAVNIH SUDOVA U SLOVENIJI I KOMPARATIVNO. Strani Pravni život, 58(3), 323-343. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/231