Popesku, D. (2014). ДЕФАМАЦИЈА У ПРАВУ ЕНГЛЕСКЕ И САД. Strani Pravni život, 58(3), 307-321. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/230