Čović, A. (2014). УСВОЈЕЊЕ У НЕМАЧКОМ И АУСТРИЈСКОМ ПРАВУ. Strani Pravni život, 58(3), 285-305. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/229