Ćorić, V. (2014). ПИТАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДЕ ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА КОЈЕ СУ ПОСЛЕДИЦА АКТИВНОСТИ МИСИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ. Strani Pravni život, 58(3), 207-223. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/225