Živković, V. (2014). ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕГИТИМИТЕТА МЕЂУНАРОДНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРАВА. Strani Pravni život, 58(3), 157-184. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/223