Đurković, M. (2014). ОД СВЕТСКЕ ВЛАДЕ КА ГЛОБАЛНОМ УПРАВЉАЊУ. Strani Pravni život, 58(3), 31-52. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/216