Knežević Bojović, A., Ćorić, V., & Glintić, M. (2015). PRAVO STRANACA DA STIČU STVARNA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA – UPOREDNI PREGLED REGULATORNOG OKVIRA U OSAM EVROPSKIH DRŽAVA. Strani Pravni život, 59(3), 213-235. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/169