Matijević, M. (2015). ПРОЦЕС КОНСОЛИДАЦИЈЕ КАТАСТАРСКИХ КЊИГА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ И ПИТАЊЕ ЗАШТИТЕ ВЛАСНИЧКИХ ПРАВА РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА. Strani Pravni život, 59(4), 105-121. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/147