Jeličić, B., & Dragutinović, L. (2016). SUVERENITET KAO KATEGORIJA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA. Strani Pravni život, 60(1), 229-242. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/139