Ćorac, S. (2016). БИОЛОШКА ИСТИНА VERSUS ЗАКОНСКИ УСТАНОВЉЕНЕ ВЕЗЕ У КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ. Strani Pravni život, 60(1), 215-228. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/138