Lekpek, A. (2016). ПРОБЛЕМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИСЛАМСКИХ БАНКАРСКИХ УГОВОРА У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА. Strani Pravni život, 60(1), 135-151. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/133