Krivokapić, B. (2016). ЖЕНЕВСКА КОНВЕНЦИЈА О ПОБОЉШАЊУ СУДБИНЕ ВОЈНИХ РАЊЕНИКА У РАТУ (1864) Поводом 140 година од приступања Србије Конвенцији. Strani Pravni život, 60(1), 9-30. преузето од https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/125