(1)
Manojlović, D.; Jović, V. IZDAVANJE NAREDBE ZA PRETRES STANA NA OSNOVU OBAVEŠTENJA PRIBAVLJENOG IZ POLICIJSKOG IZVORA (komparativno Istraživanje Iz Adverzijalnog I Kontinentalnog Pravnog Sistema). SPZ 2019, 62, Docent, Univerzitet Megatrend u Beogradu, Pravni fakultet.