(1)
Rabrenović, A. IZAZOVI U POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U CRNOJ GORI. SPZ 2019, 62, 125-141.