(1)
Jovičić, K. KONCEPT BITNE POVREDE UGOVORA U BEČKOJ KONVENCIJI O UGOVORIMA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE. SPZ 2019, 62, 39-50.