(1)
Ranaldi, V. OSIGURANJE OD POVREDA NA RADU I PROFESIONALNIH BOLESTI: REGULATIVA I PRAKSA EU. SPZ 2017, 61, 157-168.