(1)
Ječmenić, M. ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ЗБОГ УСКРАЋИВАЊА НЕОПХОДНЕ ПОМОЋИ. SPZ 2012, 56, 352-367.